Hoe Sylver mensen en organisaties helpt

Sylver helpt…

  • Bij loopbaan- en ontwikkelingsvraagstukken
  • De stap te maken naar een meer verantwoordelijke functie
  • Communicatie- en gedragsvaardigheden te verbeteren
  • Competenties aan te scherpen en talenten te ontwikkelen
  • De onderlinge verstandhouding tussen medewerkers en leidinggevenden verbeteren
  • Om te gaan met een verandering van functieinhoud
  • Teams effectiever te worden door betere onderlinge communicatie
  • Overhead en vergadertijd te verminderen door ontwikkelen van zelfregie (ook wel zelfsturing of persoonlijk leiderschap genoemd)
  • Stress gerelateerd ziekteverzuim tegen te gaan

Sylver helpt zo de groei van mens en organisatie te versnellen.

In elke organisatie doen zich soms wijzigingen voor met gevolgen voor mensen en resultaten. Veranderende omstandigheden binnen het bedrijf kunnen de oorzaak zijn dat medewerkers nieuwe vaardigheden moeten leren of tijdelijk minder effectief of zelfs minder gemotiveerd zijn.

Aanpassen aan verandering kost vaak tijd.  Medewerkers kunnen daarbij stress en hoge werkdruk ervaren. Voor de organisatie kan dit leiden tot minder effectiviteit en een hoger ziekteverzuim, met als gevolg hogere kosten.

Hoe sneller mensen in de organisatie zich kunnen aanpassen aan nieuwe eisen en omstandigheden, hoe eerder men op een nieuw niveau kan presteren. Zo ontstaat de ruimte om op een positieve en constructieve manier gestelde doelen te behalen.

Daaraan levert Sylver een belangrijke bijdrage.